Ses kayıt odası seslerin daha kaliteli ve daha düzgün çıkması
için çok önemlidir. Ortamda oluşan istenmeyen seslere ses izolasyonu yaparak
istenmeyen ses ve gürültüye son vermek mümkündür.